Vordering indienen
030 - 2 364 364

Procedure Klachtafhandeling

B&D Juristen hecht veel waarde aan het snel en correct afhandelen van mogelijke klachten over de dienstverlening van B&D Juristen. Uw op- of aanmerkingen zijn immers ook kansen om onszelf te verbeteren. Wij verzoeken u om uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Dit kan op de volgende wijze:

Per post: naar B&D Juristen, t.a.v. de afdeling Kwaliteit, Postbus 85208, 3508 AE Utrecht; of per e-mail: naar kwaliteit@bdjuristen.nl.

Vermeld bij uw klacht altijd uw persoonlijke gegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer en indien bekend een dossiernummer). Daarnaast stellen wij een korte toelichting van uw klacht op prijs.

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om eerst telefonisch contact met u op te nemen over de inhoud en de afhandeling van de klacht.

Binnen zes werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke inhoudelijke reactie. Als wij uw klacht in het weekend of op een feestdag ontvangen, dan begint de termijn de eerste werkdag daarna.

Als u, na beantwoording van de klacht nog ontevreden bent over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot het Klachten instituut KIGID (Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten). Het KIGID ziet toe op geschillen die zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van een gecertificeerd lid van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen). Deze klachtenprocedure ziet nadrukkelijk niet toe op geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van het NVI lid en de debiteur.
B&D Juristen maakt gebruikt van Google Analytics.
Hiermee verzamelt B&D Juristen enkel statistische gegevens die van belang zijn voor de verbetering van de website.
B&D Juristen verzamelt géén gegevens over de identiteit van bezoekers.